Звоните прямо сейчас:
+38 (044) 221-27-02
Пишите прямо сейчас:
help102@ukr.net
Створення ініціативної групи та порядок створення ОСББ

Крок перший: Створення ініціативної групи

Для створення ОСББ скликаються установчі збори. Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень у будинку.

Крок другий: Визначення дня і місця проведення установчих зборів.

Повідомлення власників

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику (власнику квартири чи нежитлового приміщення) під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом) не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Крок третій. Ведення зборів, голосування та підрахунок голосів

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. (кількість голосів – це загальна площа квартири. Тобто, власник 3-х кімнатної квартири, де площа складає 75м2 має 75 голосів, власник однокімнатної з 30м2 – має 30 голосів і так далі. Якщо будинок має загальну площу квартир 4000м2, то 2001м2 голосів - «за» достатньо для створення ОСББ).

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут.

Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа. Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться у такому порядку:

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими. Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за бажанням. Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно. Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання "так" або "проти", особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.

Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування.

Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Крок четвертий: Державна реєстрація об'єднання

Державна реєстрація ОСББ проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Пакет документів необхідний для державної реєстрації: 2 примірники протоколу установчих зборів із додатками; протокол засідання правління про обрання голови правління ОСББ; статут (2 примірники); заява про державну реєстрацію.

Об'єднання вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Крок п’ятий:  Повідомлення Житомирської міської ради про створення ОСББ.

  • Представити Виписку з Єдиного державного реєстру про реєстрацію ОСББ;
  • Заява про зняття будинку з балансу та передача в управління ОСББ

Крок шостий:  Отримання довідки з статистики

Для цього, потрібно звернутися в регіональне управління статистики із:

- письмовою заявою;

- квитанцією про оплату адміністративного збору.

Крок сьомий:  Реєстрація ОСББ в органах державної податкової  служби у 2 етапи

1) Для взяття на облік платник податків – юридична особа (резидент) подає до органу державної податкової служби:

- заяву за ф. № 1-ОПП;

- виписку з Єдиного державного реєстру (оригінал та ксерокопію);

- копію документа, що підтверджує присвоєння коду ЄДРПОУ.

2) Після отримання довідки, зазначеної вище, реєструємо у Реєстрі неприбуткових  установ та організацій.

Для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій ОСББ повинно подати до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН.

\Крок восьмий:  Виготовлення печатки

На даний момент відсутня потреба в отриманні дозволу на виготовлення печатки, як наслідок, замовляємо в комерційних структурах які надають ці послуги.

Крок дев’ятий:  Відкриття банківського рахунку

Банківські установи вправі вимагати індивідуальний пакет документів для відкриття розрахункового рахунку.

 

Джерело: http://novogrodovka-rada.gov.ua/