Звоните прямо сейчас:
+38 (044) 221-27-02
Пишите прямо сейчас:
help102@ukr.net
Исполнительное производство / виконавче провадження

Що таке виконавче провадження?

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження. В Україні рішення суду може виконуватись як у добровільному, так і  у примусовому порядку.

Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ.

Який порядок виконання рішення суду у добровільному порядку?

Боржник, за власним волевиявленням, може виконати рішення суду добровільно. У разі добровільного порядку виконання рішень про стягнення періодичних платежів,  виконавчий документ разом із заявою може бути надісланий стягувачем підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Який алгоритм дій у випадку примусового стягнення заборгованості з боржника?

У разі задоволення судом вимог про сплату заборгованості, якщо боржник добровільно не виконує рішення суду, стягувач має право пред’явити виконавчий документ для примусового виконання. Для цього потрібно:

 • звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу судового наказу або виконавчого листа;
 • написати заяву до державної виконавчої служи або приватного виконавця із проханням примусового стягнення заборгованості із боржника;
 • сплатити авансовий внесок до органу ДВС, куди буде подано виконавчий лист або до приватного виконавця;
 • подати заяву з копією квитанції про сплату авансового внеску до ДВС або приватного виконавця.

Які строки пред’явлення виконавчих документів?

Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання:

 • протягом 3-х років, з наступного дня після набрання рішенням законної сили, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття.
 • протягом 3-х місяців, якщо мова йде про посвідчення комісій по трудових спорах та виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган.
 • протягом усього періоду, у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника тощо.

Якщо стягувач пропустив строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, він має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу.

Що потрібно сплатити за примусове виконання рішення?

Боржник: Виконавчий збір - це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби у розмірі 10 % суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.

У разі виконання рішення приватним виконавцем стягується основна винагорода, розмір якої становить 10 % стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.

Стягувач: Авансовий внесок – це кошти, за рахунок яких фінансуються витрати на організацію та проведення виконавчих дій органом державної виконавчої служби (приватним виконавцем). Розмір авансового внеску становить:

 • 2 % від  суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати (до 41 730 грн );
 • 1 мінімальний розмір заробітної плати (4 173 грн) за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову з боржника - фізичної особи та 2 мінімальні  розміри заробітної плати (8 346 грн) з боржника - юридичної особи.

Хто звільняється від сплати авансового внеску?

Від сплати авансового внеску звільняються у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби:

 • інваліди війни, інваліди I та II груп;
 • законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;
 • громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, у Законі передбачені рішення суду, за виконання яких авансовий внесок не сплачується, наприклад:

 • стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та інші вимоги, що випливають із трудових правовідносин;
 • обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних та соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
 • відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
 • стягнення аліментів, заборгованості зі сплати аліментів, додаткових витрат на дитину, неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, суми індексації аліментів, встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
 • відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
 • виконання рішення Європейського суду з прав людини.

Як отримати присуджені кошти?

Грошові суми, стягнуті з боржника (у томі числі одержані від реалізації майна боржника), зараховуються на відповідний рахунок органу ДВС чи рахунок приватного виконавця. За письмовою заявою фізичної особи стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем на зазначений стягувачем рахунок у банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.

 

Исполнительное производство является завершающей стадией судебного процесса. Стороны исполнительного производства - это взыскатель и должник, которые могут быть как физическими, так и юридическими лицами и могут принимать участие в исполнительном производстве лично либо через представителей.

(рус)

Сопровождение исполнительного производства - не менее важный этап, чем судебный процесс. Достаточно часто случается, что при исполнении решения суда возникают различные вопросы, игнорируются требования сторон исполнительного производства, либо решение не выполняется длительное время. Причиной этому могут быть намеренное уклонение должника от исполнения решения и бездействие государственного исполнителя.

Следует отметить, что на сегодняшний день невыполнение решений суда - это распространенная практика. Государственные исполнительные службы перегружены работой, и без должного сопровождения процесса исполнительного производства дело может быть оставленным без рассмотрения месяцами. То есть, формально, исполнительное производство открывается, но никаких конкретных действий не предпринимается. Впоследствии, существует риск того, что исполнительное производство может быть закрыто, а решение суда - возвращено без выполнения. Кроме того, нередки случаи, что стороны процесса не получают даже постановления об открытии производства. В итоге, должник считается не уведомленным должным образом и может оспорить в суде дальнейшие действия исполнителя. Всего этого можно избежать, если доверить сопровождение исполнительного производства профессиональным юристам, имеющим опыт в данной области.

Адвокат Шуть Сергей оказывает полный комплекс услуг, связанный с открытием и сопровождением исполнительного производства. Наши специалисты имеют богатый опыт в данной сфере, осуществляют представительство интересов и защиту прав своих клиентов на всех стадиях исполнительного производства, постоянно взаимодействуют с государственными исполнителями и контролируют процесс исполнения решения.

Целью нашей работы является сокращение сроков исполнительного производства и скорейшее взыскание задолженности с должника.

Сопровождение исполнительного производства включает следующие услуги:

• Предоставление консультаций по процедуре исполнительного производства;

• Подготовка и предъявление заявления о принудительном исполнении решения суда в Государственные исполнительные службы;

• Подготовка прочих необходимых документов (заявлений, запросов, ходатайств и т.д.);

• Представительство интересов в исполнительных службах;

• Наложение ареста на имущество и деньги должника, которые находятся на банковских счетах, что является очень действенным методом влияния на должника и обеспечением сохранности денежных средств до их списания в пользу взыскателя;

• Своевременное обжалование бездействия либо действий государственных исполнителей в административном и судебном порядке;

• Приостановка либо закрытие исполнительного производства;

• Помощь в решении прочих вопросов, связанных с исполнительным производством.

Мы относимся со всей ответственностью к каждому исполнительному производству, которое мы сопровождаем. Наши юристы тщательно анализируют информацию, постоянно поддерживают связь с государственными исполнителями и всячески способствуют им в их работе по конкретному исполнительному производству.